De natte krat is een idee van Klusbedrijf 2RH uit Rotterdam en het project is in het voorjaar van 2019 gestart met partners uit Zuid-Holland: WSR/Rotterdams Weerwoord, Provincie Zuid-Holland, Klimaatkrachtig/Delfland, waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. We delen de visie dat er anders met water omgegaan moet worden, klimaatverandering vereist klimaatadapatie. Voor een goede adaptatie moeten we allemaal een bijdrage leveren, problemen als droogte, bodemdaling en stortbuien zijn niet alleen een probleem van de overheid. Dat lossen we samen op.

Een belangrijke oplossing is het bufferen van water. Als er toch een stortbui is, dan kun je die net zo goed opvangen en bewaren voor droge tijden. Dat wordt natuurlijk al gedaan: op groene daken, in een regenton, voor regenwaterrecuperatie in tanks. Maar wat ontbreekt is de opvang in een plantenbak. Plantenbakken hebben vooral in de zomer veel water nodig, waarom dan niet meteen opvangen en gebruiken. Wordt het goede regenwater niet afgevoerd en hebben plantjes altijd een voorraad water. Bijkomend voordeel is dat de omgeving vergroent.

Zo’n krat is er niet, dus het ontwikkelen ervan kost tijd en geld. Alle partijen dragen hun steentje bij en onder de co√∂rdinatie van klusbedrijf 2RH gaat een groep specialisten aan de slag om de nieuwe buffer te ontwikkelen. Product design, techniek, ontwerpen in de openbare ruimte en tuinieren vallen samen. De bak heeft tijd nodig, tot mei 2020 moet er veel getest worden:

De wil is er, de plannen zijn uitgewerkt, we gaan aan de slag!

Om je op de hoogte te houden volg je de pagina updates.

Natte Krat is een project van
Klusbedrijf 2RH Rotterdam
Rotterdams Weerwoord/WSR
Provincie Zuid Holland/Weerkrachtig
Hoogheemraadschap Delfland/Klimaatkrachtig
Waterschap Hollandse Delta
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

We werken samen met
Superduo
Hogeschool Rotterdam/Watermanagement
TU Delft/VP Delta