Klimaatverandering is een probleem. Je kunt het niet op korte termijn keren. Je kunt het wel accepteren en je omgeving aangepast inrichten: klimaatadaptatie. Regenwater, bodem, planten gebouwde omgeving hebben met elkaar te maken. Vanuit een eigen visie specialisten aan het woord waarom anders omgaan met water belangrijk is.

Martine Coevert – Adviseur bodemdaling/aanpak funderingsproblematiek
Slim omgaan met elke waterdruppel is belangrijk. Omdat we soms wat meer en soms wat minder nodig hebben. 

Water speelt een belangrijke rol bij de aanpak van onder meer bodemdaling en funderingsproblemen. Soms hebben we méér water nodig. Bijvoorbeeld voor huizen die op houten palen staan. Als het grondwater te laag staat kunnen er schimmels ontstaan die het hout aantasten (paalrot). Soms hebben we mínder water nodig. Bijvoorbeeld bij de panden die niet op palen staan en door bodemdaling verzakt zijn. Hierdoor kan wateroverlast ontstaan. Door grondwater maar ook door hemelwater. Daling van grondwater kan in gebieden met een slappe bodem, klei en veen, juist weer zorgen voor extra bodemdaling. Daarom moeten we goed nadenken over water en bedenken hoe we élke druppel zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken.

Fred Prins – GEP Regenwater:
“Iedereen denkt bij regenwatergebruik dat het gaat om water te besparen, maar dat is niet geheel de essentie”, zegt Fred Prins van GEP. Dit bedrijf ontwikkelt regenwatersystemen voor gebruik, retentie en infiltratie. “Het doel van regenwatergebruik is veel breder”, gaat Prins verder. Het traditionele plaatje van de waterkringloop verloopt al eeuwen op dezelfde wijze. Neerslag valt op het land: een deel stroomt weg naar de rivieren, een deel wordt opgenomen door vegetatie en de bodem. Door toenemende bebouwing en bestrating van de percelen is dit scenario sterk veranderd. Weinig regenwater trekt nog in de bodem en een extreem grote hoeveelheid water stroomt weg via ons rioolstelsel. Als het hard regent komen we daardoor steeds vaker in de problemen. Lokale wateroverlast na een regenbui is tegenwoordig een bekend verschijnsel. “De laatste tien jaar zien we regelmatig regenbuien met extreem grote pieken; extreem veel regenwater in een korte tijd. Het klimaat verandert, maar met name de intensiteit van de neerslag is een reden tot zorg, dus de hoeveelheid regenwater in een korte tijd, de zware regenbuien. Deze veroorzaken wateroverlast. Dit wordt versterkt door de toenemende oppervlakteverharding door daken, straten en terrassen. Dit versterkt de kans op wateroverlast. De klimaatverandering wordt ook in dat opzicht steeds meer merkbaar. Het verhelpen van de gevolgen van dit probleem, is het ware doel van regenwatergebruik”, zegt Prins.

Ivo Tanis – Buro Regen&Water
“Regenwater is een grondstof. De Natte krat van Tijs is daar een heel goed antwoord op. Want waarom je regenpijp niet in zetten als tuinslang.
De wens naar meer groen in de buitenruimte komt steeds vaker voor. Met de natte krat is die mogelijkheid er ook voor mensen met een balkon in de stad.
Buro Regen&Water heeft daarom de Natte Krat ook toegevoegd aan het Regenwaterplan. Het is een uniek persoonlijk plan voor particulieren die vragen hebben over regenwater en droogte.
Bij het maken van een Regenwaterplan wordt voor elke buitenruimte een grondige analyse uitgevoerd. Waar zitten de knelpunten, waardoor neerslag nu niet goed wegloopt? Hoeveel van het terrein is betegeld en hoeveel ruimte krijgt groen? Waar zit het laagste punt precies, waar al het water heen loopt? Wat gebeurt er ondertussen onder de grond met de riolering?
In het Regenwaterplan staat de Natte krat als regenwater-bergende oplossing. Bewoners die de Natte krat kopen krijgen volgens ons een fantastische oplossing om droogte en opvang regenwater te combineren en in te zetten.
Buro Regen&Water (RainGo) heeft met trots de Natte Krat opgenomen als een regenwateroplossing met .